Footer picture
Hi how are you? Do you use TYPO3? - STI Automatisering

Het fundament van STI Automatisering is gelegen in het beheer van complexe Informatiesystemen. Zoals het Informatiesysteem van een bank dat betalingsverkeer via pinautomaten regelt. 24 uur per dag, 7 dagen per week worden er gegevens opgevraagd, gecontroleerd en verwerkt. Voor zon systeem is NonStop Beheer vereist door een team van specialisten. Ruwweg te verdelen in technisch beheerders en applicatiebeheerders. De technisch beheerders bewaken het functioneren van de hardware en de datastroom. De applicatiebeheerders zorgen ervoor dat het systeem zonder problemen wijzigingen kan ondergaan. STI automatisering levert de specialist die beide rollen kan vervullen.

ICT beheer van complexe omgevingen

Het Beheer van complexe Informatiesystemen is tegenwoordig een zorg voor iedere organisatie en onderneming. De informatiesystemen dienen de gebruikers ter beschikking te staan op de daarvoor afgesproken tijden. Men maakt hierover afspraken met de leverancier van de ICT dienstverlening en communiceert erover indien deze afspraken moeten worden aangepast of als er niet wordt geleverd wat is overeengekomen.

Operationeel beheerder

Opzetten/onderhouden van een operationele omgeving in de ruimste zin van het woord.

  • Handelt systeemtechnische informatievragen, opdrachten, wensen, klachten en incidenten af.
  • Draagt zorg voor de technische beschikbaarheid van gegevens (databasemanagement).
  • Verantwoordelijk voor een goede technische communicatie en gegevensoverdracht tussen afnemende en leverende partijen.
  • Draagt zorg voor het juiste onderhoud op applicaties in overleg met systeembeheerder en softwareleverancier.
  • Beheert en configureert de applicatieomgeving of laat dit door een leverancier doen.
  • Maakt queries en rapportages op basis van specificaties van de functioneel beheerder.

Ook op het terrein van TMAP testen en TYPO3 websites voelen wij ons helemaal thuis.

Footer picture