Footer picture
Hi how are you? Do you use TYPO3? - STI Automatisering

ICT beheer van complexe omgevingen

Het Beheer van complexe Informatiesystemen is tegenwoordig een zorg voor iedere organisatie en onderneming. De informatiesystemen dienen de gebruikers ter beschikking te staan op de daarvoor afgesproken tijden. Men maakt hierover afspraken met de leverancier van de ICT dienstverlening en communiceert erover indien deze afspraken moeten worden aangepast of als er niet wordt geleverd wat is overeengekomen.

Operationeel beheerder

Opzetten/onderhouden van een operationele omgeving in de ruimste zin van het woord.

  • Handelt systeemtechnische informatievragen, opdrachten, wensen, klachten en incidenten af.
  • Draagt zorg voor de technische beschikbaarheid van gegevens (databasemanagement).
  • Verantwoordelijk voor een goede technische communicatie en gegevensoverdracht tussen afnemende en leverende partijen.
  • Draagt zorg voor het juiste onderhoud op applicaties in overleg met systeembeheerder en softwareleverancier.
  • Beheert en configureert de applicatieomgeving of laat dit door een leverancier doen.
  • Maakt queries en rapportages op basis van specificaties van de functioneel beheerder.

Ook op het terrein van TMAP testen en TYPO3 websites voelen wij ons helemaal thuis.

Footer picture