Footer picture
Hi how are you? Do you use TYPO3? - STI Automatisering

Inrichting van NonStop omgevingen

De inrichting van NonStop omgevingen/ applicaties moet gebaseerd zijn op standaards. Deze standaards zijn van toepassing op de productie, uitwijk, test en ontwikkel systemen. De aansturing en verwerking dient op al deze omgevingen gelijk te zijn om beheer eenduidig en eenvoudig te houden. Te veel afwijking maakt het beheer onnodig duur en complex. Maak daarom gebruik van standaards en leg deze vast in standaards en richtlijnen. Indien men gebruik maakt van het drievoudig model van beheer dan dienen zij alle op de hoogte te zijn van deze standaards en richtlijnen. Maak van uw documentatie geen papiere tijger maar een goed onderhouden en uitgedragen manier van communiceren. Een goede basis voor de toekomst.

Outsourcing

Het uitbesteden van ICT diensten is in deze tijd een veel besproken strategische keuze. Zeker voor ICT voorzieningen die niet tot kern van de business horen en als standaard kunnen worden ingekocht dienen onderzocht te worden. Vaak draagt beheer niet bij aan deze visie omdat dit de eigen diensten bedreigd.

CMM Volwassen worden

Door beheer op een hoger volwassenheidsniveau te brengen neemt de effectiviteit en effici╬ntie toe. Door gebruik te maken van het IT Service CMM model kan een ICT dienstverlener, zowel intern als extern, inzicht krijgen en geven over het niveau van ICT dienstverlening.

Ook op het terrein van TMAP testen en TYPO3 websites voelen wij ons helemaal thuis.

Footer picture