Footer picture
Hi how are you? Do you use TYPO3? - STI Automatisering

TMAP Testmanagement

TMap® management gaat uit van vier pijlers onder een gestructureerde aanpak: 

  1. Fasering: een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde Fasering van de testactiviteiten,
  2. Organisatie: een goede Organisatorische inbedding; 
  3. Infrastructuur: de juiste Infrastructuur en tools;
  4. Technieken: bruikbare Technieken voor de uitvoering van de activiteiten.

De pijler fasering geeft antwoord op de vraag welke activiteiten in het kader van testen moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn in relatie tot elkaar geplaatst.

De pijler Organisatie beschrijft wie bij het testen in welke rol betrokken is en hoe het volledige testproces beheerst kan worden.

De pijler infrastructuur gaat in op alle faciliteiten en middelen die nodig zijn om adequaat te testen. Hierbij wordt ook ingegaan op tools.

De pijler Technieken gaat in op technieken die in de verschillende fases gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de uit te voeren activiteiten.
Voor een gestructureerd testproces worden de vier pijlers in evenwicht met elkaar ingericht.

De pijler fasering staat daarbij centraal. In iedere fase moet aandacht besteed worden aan de overige pijlers.

Meer informatie over TMap op www.tmap.net

Footer picture