Footer picture
Hi how are you? Do you use TYPO3? - STI Automatisering

TMAP tester

DRAFT:

De onderstaande beschrijving geeft een goed beeld van de inzet van de TMAP tester

Test Werkzaamheden:

 • Ondersteuning bij het opstellen van detailplannen voor tests.
 • Intake van de testbasis (specificaties) op testbaarheid.
 • Specificatie van logische en fysieke testgevallen en uitgangsgegevens.
 • Testspecificatietechnieken: ontwerpen en realiseren van testgevallen op basis van de specificaties.
 • Vulling uitgangsbestanden.
  • Vullen van de diverse voor de testuitvoering vereiste bestanden op basis van de gespecificeerde uitgangsgegevens.
 • Uitvoering van testgevallen (dynamisch testen).
 • Confronteren van het testobject met de gespecificeerde testgevallen en het controleren van de verkregen resultaten met de voorspelde resultaten.
 • Uitvoeren van controles en onderzoeken (statisch testen).
  • Controleren en onderzoeken van die componenten van het testobject waarvoor gekozen is om deze niet dynamisch, maar statisch te testen.
 • Registreren van bevindingen.
  • Invoeren van bevindingen en bij hertest aftekenen van het herstel op de daarvoor aangegeven wijze.
 • Conserveren van testware.
  • Verzamelen, selecteren en optimaliseren van de testware (bijvoorbeeld de verzameling testgevallen, resultaten, beschrijvingen van de gebruikte testbestanden en testdata).
 • Bijhouden en verstrekken van informatie over de eigen voortgang en resultaten van de uitgevoerde testen.
 • Zorg dragen voor de inhoudelijke coaching van applicatietesters.
 • De voor zijn werkgebied relevante kennis op peil houden door middel van permanente educatie.
  • Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving.
  • Participeert actief in kennisdeling met andere medewerkers.
 • Voorstellen doen voor verbetering van normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.

Verbijzondering werkzaamheden:

 • Opzetten, uitvoering van de testwerkzaamheden. Het betreft de testsoorten;
  • Functionele Acceptatie Test (FAT)
  • Systeem Integratie Test (SIT)
  • Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
  • Performance testen
 • Kennis overdragen.
 • Complexe testwerkzaamheden in een hectische projectomgeving.
 • Testuitvoering grotendeels zelfstandig op pakken.

Standaard Kennis en vaardigheden:

 • HBO werk- en denkniveau (ICT)
 • Kennis van marktconforme testmethoden en technieken
 • Kennis over een aantal ICT-componenten
 • Kennis over het INK-kwaliteitssysteem
 • Kennis over de producten en diensten op ICT-gebied
 • Grondige kennis van de Nederlandse taal
 • Beheersing van de Engelse taal

Verbijzondering kennis en vaardigheden:

Kennis van:

 • MySQL
 • SQL/MP
 • Webapplicaties (TYPO3, PHP)
 • Webservices, Plesk
 • Ervaring met semantisch testen en scripten

Standaard competenties:

 • inter-persoonlijke sensitiviteit
 • flexibel gedrag
 • informatieanalyse
 • leervermogen
 • klantgerichtheid
 • omgaan met details

Verbijzondering competenties:

Een zeer gemotiveerd iemand, die zich snel kennis van complexe applicaties en ketens eigen kan maken.

Footer picture